VROC Initium One Plus – 26 μL

Poptávkový produkt

VROC INITIUM ONE PLUS je špičkový plně automatizovaný viskozimetr od společnosti RheoSense

Technologie VROC (Viscosimeter – Rheometer-On-a-Chip, tj. viskozimetr – reometr na čipu) spočívá z čipu, který obsahuje obdélníkovou štěrbinu, kde se nachází několik tlakových čidel. Tato čidla měří pokles tlaku v průtokovém kanálku, kterým protéká analyzovaná tekutina. Podle experimentálních podmínek či očekávaných experimentálních podmínek je možné použít určité typy čipů.

Charakteristické rysy
Minimální požadovaný objem vzorku: 26 μl
Rozpětí viskozity: 0,3 – 1.000 mPa.s (se samo-vzorkovačem)
0,3 – 3.000 mPa.s (s ruční stříkačkou)
Rozpětí smykového poměru: 40 – 140.000 s-1
Teplotní rozpětí: 4 – 70°C
Přesnost a opakovatelnost: Přesnost: 2% z načtené hodnoty
Opakovatelnost: 0,5% z načtené hodnoty
Doba testování: Do 4 vzorků za hodinu
Uskladnění vzorku: Ano (od 4 do 40°C)
Stanice na čištění čipu: Zahrnutá
Lahvičky s rozpouštědlem (250 ml, 500 ml, 1l)
Samo-čištění
Aplikace
 • Biotechnologie a farmaceutika: screening proteinů, stabilita proteinů, terapeutika protilátek,
  podávání léků, analýza krve, kinetika enzymatických reakcí, rozpustnost, buněčná kultivace,
  vstřikování a viskozita,
 • Ropný průmysl: motorové oleje, standardní oleje, NIST trasovatelné minerální oleje,
  ASTM standardy,
 • Odvětví konopného oleje,
 • Inkousty: vstřikování inkoustů, vodivost / grafen (forma uhlíku),
 • Těkavé chemikálie,
 • Nápojářský a potravinářský průmysl,
 • Kosmetický průmysl.
Servis
 • Instalace a školení,
 • Dokumenty IQ / OQ / PQ (Q = kvalita),
 • Roční údržba a re-kalibrace,
 • Servisní smlouva.
Certifikace
 • ES (Evropské společenství)
 • UL (certifikační společnost)
 • USP (Farmakologická úmluva USA)