hts-VROC Viscometer – 50 µL

Poptávkový produkt

Když potřebujete změřit vysokoteplotní viskozitu s vysokým smykem v rámci vašich komplexních průmyslových procesů, pak je hts-VROC ideálním řešením pro její přesné a spolehlivé měření.

hts-VROCTM poskytuje extenzní údaje o viskozitě monitorováním průtoku vzorku mikro-fluidním kanálem. Systém změří změnu tlaku s použitím tlakových čidel MEMS a zaznamená změny v průtoku.

Výhodou tohoto přístupu je to, že viskozitu závislou na smykovém poměru a teplotě lze přesně změřit.

hts-VROCTM je ideální na polymerové aplikace nebo na tekutiny s určitými extenzními viskozitními parametry, které se podobají aplikacím či tekutinám používaným jako aditiva k prevenci vzniku mlhoviny vznikající
u těkavých kapalin. Dochází k ní např. u vstřikování paliva nebo při turbulentnímu snížení dynamického odparu v olejovém potrubí či v odpadních systémech.


Technologie:

Průlomová technologie VROCTM (Viscometer/Rheometer-On-a-Chip; tj. viskozimetr / reometr – na čipu)
nabízí rozsáhlé výhody oproti konvenčním viskozimetrům a reometrům.

Řešení VROCTM:

 • Vyžaduje minimálně vzorek 500 μl,
 • Nabízí výrazně široké rozpětí dynamické viskozity,
 • Dosahuje výjimečně vysokých a nízkých smykových poměrů,
 • Automatizované testování pro rychlé výsledky,
 • Zabraňuje vytvoření tenké vrstvy, odpaření a kontaminaci,
 • Snadno měří jak Newtonské, tak ne-Newtonské tekutiny,
 • K instalaci vyžaduje hodně málo místa,
 • Poskytuje mimořádnou preciznost a přesnost.

RheoSense převzal standardní principy reometrie a vytvořil viskozimetr s dynamickým mikro-testováním tím, že došlo k přidání mikro-fluidity při snížení velikosti přístroje v rámci výroby MEMS (mikro-elektrické mechanické systémy). Výsledkem byla nová technologie, která umožňuje měření extenzní viskozity při vysokých extenzních poměrech v porovnání s ostatními metodami.

Vědecký princip:

Čip VROCTM je konstrukčně koncipovaný s mikrofluidním kanálem jednotné šířky a hloubky.

V porovnání s ostatními metodami měření viskozity umožňuje řešení VROCTM měření dosažení přesných a rychlých výsledků.

Série 3 obrázků:

Krok 1: Zaveďte injekční stříkačku se vzorkem.

Krok 2: Provlékněte stříkačku do měřící kobky a uzavřete tepelný obal.

Krok 3:             Stiskněte START a začněte s měřením.

Technické specifikace
Minimální vzorek: 500 μL
Rozpětí viskozity: 1,0 – 2.000 mPa
Rozpětí smykového poměru: 0,1 – 1000 s-1
Teplotní rozpětí: 4 - 70°C
Teplotní stabilita: ~ +/- 0,07°C
Extenzivní viskozita: Ano
Přesnost: ~ +/- 2% načtené hodnoty
Opakovatelnost: ~ +/- 0,5% načtené hodnoty
Smykové rázy: Ano
Teplotní rázy: Ano
Typická testovací doba < 1 min.
Ostatní aplikace zahrnují
 • Rotační navíječe s extruzí vláken
 • Natírání válečkem
 • Tvarování do forem foukáním
 • Trysky inkoustových tiskáren
 • Tažení plátů či folií
 • Průtok přes porézní média