e-VROC Viscometer – 500 µL

Poptávkový produkt

Když potřebujete pochopit extenzní a smykovou viskozitu v rámci vašich komplexních průmyslových procesů, pak je e-VROC ideálním řešením pro její přesné a spolehlivé měření.

e-VROCTM poskytuje extenzní údaje o viskozitě monitorováním vzorku při jeho mikro-fluidní kontrakci během jeho průchodu měřicí kobkou. Systém změří tlak před a po kontrakci s použitím tlakových čidel MEMS a zaznamená změny v průtoku. Tekutina při kontrakci / expanzi vykazuje téměř konstantní extenzi,
což umožňuje vypočítat extenzní viskozitu.

Výhodou tohoto přístupu je to, že viskozitu závislou na smykovém poměru a extenzní viskozitu lze zajistit
při specifické teplotě při stejném měření.

e-VROCTM je ideální na polymerové aplikace nebo na tekutiny s určitými extenzními viskozitními parametry, které se podobají aplikacím či tekutinám používaným jako aditiva k prevenci vzniku mlhoviny tvořící u těkavých kapalin. Dochází k ní např. u vstřikování paliva nebo při turbulentnímu snížení dynamického odparu v olejovém potrubí či v odpadních systémech.

Technologie:

Průlomová technologie e-VROCTM (Viscometer/Rheometer-On-a-Chip; tj. viskozimetr / reometr – na čipu)
nabízí rozsáhlé výhody oproti konvenčním viskozimetrům a reometrům.

Řešení e-VROCTM:

 • Vyžaduje minimálně vzorek 500 μl,
 • Nabízí výrazně široké rozpětí dynamické viskozity,
 • Dosahuje výjimečně vysokých a nízkých smykových poměrů,
 • Automatizované testování pro rychlé výsledky,
 • Zabraňuje vytvoření tenké vrstvy, odpaření a kontaminaci,
 • Snadno měří jak Newtonské, tak ne-Newtonské tekutiny,
 • K instalaci vyžaduje velmi málo místa,
 • Poskytuje mimořádnou preciznost a přesnost.

S technologií e-VROCTM převzal přístroj RheoSense standardní principy reometrie a vytvořil viskozimetr s dynamickým mikro-testováním tím, že došlo k přidání mikro-fluidity při snížení velikosti přístroje v rámci výroby MEMS (mikro-elektrické mechanické systémy). Výsledkem byla nová technologie, která umožňuje měření extenzní viskozity při vysokých extenzních poměrech v porovnání s ostatními metodami.

Vědecký princip:

Čip e-VROCTM je konstrukčně navržený s mikrofluidním kanálem jednotné šířky a hloubky. Má uprostřed kanálu hyperbolickou kontrakční / expanzní zónu a čtyři monoliticky integrovaná MEMS tlaková čidla (dvě na nátoku a dvě na výtoku kontrakční / expanzní zóny). Kapalina vstupující do kanálu nejprve prochází smykovým průtokem v rovném kanálu a potom je vystavena jednotné extenzi v kontrakční zóně tak, jak je znázorněno na obrázku změnou prodlouženého tvaru čtyřhranu na obrázku č.1.

V porovnání s ostatními metodami měření extenzní viskozity umožňuje e-VROCTM měření extenzní viskozity
při vysokých extenzních poměrech. Systém měří tlak na nátoku a na výtoku po kontrakci s použitím tlakových čidel a zaznamenává změny v průtoku. Tekutina je během kontrakce / expanze vystavena téměř konstantní extenzi, což umožňuje vypočítat extenzní viskozitu.

Série 3 obrázků:

Krok 1:  Zaveďte injekční stříkačku se vzorkem.

Krok 2: Provlékněte stříkačku do měřící kobky a uzavřete tepelný obal.

Krok 3: Stiskněte START a začněte s měřením.

Technické specifikace

Minimální vzorek:

500 μL

Rozpětí viskozity:

10,0 – 2.000 mPa

Rozpětí smykového poměru:

0,1 – 1000 s-1

Teplotní rozpětí:

4 - 70°C

Teplotní stabilita:

~ +/- 0,07°C

Extenzivní viskozita:

Ano

Přesnost:

~ +/- 2% načtené hodnoty

Opakovatelnost:

~ +/- 0,5% načtené hodnoty

Smykové rázy:

Ano

Teplotní rázy:

Ano

Typická testovací doba

< 1 min.

Ostatní aplikace zahrnují
 • Rotační navíječe s extruzí vláken
 • Natírání válečkem
 • Tvarování do forem foukáním
 • Trysky inkoustových tiskáren
 • Tažení plátů či folií
 • Průtok přes porézní média